Hålltider lördag 27 maj – på Skantzöbadet

16:30 Registrering öppnar
17:15 Incheckning startar
18:00 Start: 8-13 år 
När samtliga gått i mål  Prisutdelning

Hålltider söndag 28 maj

08:00 Registrering öppnar
09:00 Check-in: senior, junior, 16-17 år, 14-15 år
09:30 Check-in: master och motionsklasser
09:50 Start: senior, junior, 16-17 år, 14-15 år
11:00 Start: master och motion, kort resp. olympisk distans
11:30 Prisutdelning 14-15 år
14:30 Start: final för senior, junior, 16-17 år
14:30 Start knattelopp
15:20 Prisutdelning: senior, junior, 16-17 år, Föreningskampen