Hålltider söndag 31 maj – Sporthallen / Skantzsjön

08:00 Registrering öppnar
09:00 Check-in: 2x minisprint – senior, junior, 16-17 år, 14-15 år
09:15 Prerace-möte 2x minisprint i växlingsområdet
09:30 Check-in: master och motionsklasser
09:50 Start: senior, junior, 16-17 år, 14-15 år.
10:30 Prerace-möte: master och motion – vid simstart.
11:00 Start: master och motion, kort resp. olympisk distans
11:30 Prisutdelning 14-15 år
14:30 Start: final för senior, junior, 16-17 år
15:00 (ca) Start: 8-15 år (motionsklasser)
15:20 Prisutdelning: senior, junior, 16-17 år, Föreningskampen. Lottade priser i motionsklasser