Två lopp i ett: lördag och söndag för att minska trängsel 

Åldersklasser: Senior, junior, 16-17 år

Båda loppen genomförs över distansen 400 m simning – 10,5 km cykling – 2.5 km löpning.

Det första loppet på lördag 28 maj genomförs med drafting tillåten – ej tempocykel. Gemensam start.
Finalloppet (söndag) genomförs med drafting och kräver en cykel som är godkänd för drafting – ej tempocykel. Sluttiden i mål från första loppet ligger till grund för startordning och tidsavstånd vid andra loppets jaktstart.

Ordning för jaktstart i finalloppet: Gräns för deltagande i finalen är bästa tid plus 10 minuter. Detta skulle vid sprint-SM 2019 ha motsvarat 18 av 26 damer och 25 av 45 herrar. När man fyllt på av bägge könen upp till 10 minuter fyller man på upp till totalt 50 med nästa dam/herr. Bedöms täcka in de flesta som skall få poäng i cupen. De som ej kommer till final får poäng efter “kvalloppet” på lördag.

Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler för triathlon tillämpas. Nya regler för 2021 anslås på anslagstavlorna.


Simning: 400 meter rak längd. Start vid bryggan vid Åsby hotell (f.d. Brukshotellet) längs vägen söder om växlingsområdet. Första loppet på lördag 28 maj körs samtidigt med 14-15 år. Karta (PDF).

Se avsnittet längst ned på sidan för hantering av låg vattentemperatur.

Cykling: Tre varv á 3.5 km, totalt 10.5 km. Karta (PDF)

Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan och genomför rätt antal varv. Ingen langning under cykelmomentet. Cykelbanan kommer vara utmarkerad med skyltar och ibland kompletterat med målade pilar på vägbanan.

Lopp nummer 1, lördag:    Drafting tillåten. (OBS – ändrat från tidigare).

Lopp nummer 2, söndag:   Drafting tillåten. Deltagare som erhållit gult kort (varnats) skall stanna efter växling två i straffstationen placerad i anslutning till utgången till löpningen. Deltagaren ansvarar själv för att rätt antal straff pliktas. Strafftiden per varning är 10 sekunder.

Cykelsäkerhet:
1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
2. Väl fungerande bromsar krävs.

Punkter 1-2 kontrolleras vid incheckningen.

Löpning: Ett varv 2500 m. Karta (PDF) – filen säger söndag men avser bägge dagarna.

Dryck m.m. efter målgång. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar där de olika banorna delar sig. Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Priser: Prispengar till tre första damer resp herrar oavsett ålder. Hederspriser till tre främsta 18-19 år, 16-17 år samt 14-15 år. Maximalt ett pris per deltagare.

Cykeletikett fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdet. Växlingsområdet kommer att hållas fritt från andra deltagare under pågående växling. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling.

Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavlorna senast en timme för respektive start.

Startplatsen är placerad i södra änden av sjön vid ångbåtsbryggan.

Uppvärmning i vattnet får endast ske fram till 15 minuter före respektive start.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten.

Tidtagning: elektronisk tidtagning på söndag inkl splittider, manuellt på lördag – endast sluttid i mål. Observera att alla deltagare i 2 x Supersprint hämtar ut ett nytt startkuvert för finalloppet med nummer som motsvarar startordningen i finalen. Om deltagare bestämmer sig för att avstå finalen, meddela sekretariatet.

Protest inlämnas till sekretariatet vid Sporthallen senast 15 minuter efter att berörd deltagare avslutat loppet.
Resultat anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Samtliga tävlande i tävlingsklasserna skall ha giltig tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Endagslicens kan lösas i samband med nummerlappsutdelningen.

Nummerlapp får ej bäras under simmomentet, ej heller vikas. Nummerlapp skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till växlingsområdet. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet.

Tävlingsledningen kommer att bära vita tröjor med texten ”Tävlingsledning”. Domare bär röd väst. Övriga funktionärer bär gul väst. Observera att det inte är funktionärernas huvuduppgift att visa vägen.

Registrering och efteranmälan: Ingen efteranmälan på plats. Detta är en viktig skillnad mot tidigare och beror på att tävlingen 2021 ingår i Svenska Triathloncupen och följer cupens regler för anmälan.


Planering för låg vattentemperatur

Om temperaturen i Skantzsjön är under 12°C (effektiv vattentemperatur efter justering för låg lufttemperatur enligt gängse reglemente) sker följande:

Lördag
Simning i sjön ersätts med 2 km löpning (duathlon) samt ett individuellt, valfritt, simmoment om 400 meter i utomhusbassäng (50 m). Ordinarie starttid för duathlon.

Simning i 50-metersbassäng på Skantzöbadet genomförs med första start kl 16:30, alltså efter hela duathlonloppet. Heaten ordnas efter placering i mål på duathlon. Våtdräkt tillåten. Placering i detta valfria simmoment ger extra bonussekunder enligt särskild tabell. Simmomentet kan hoppas över, och man kan fortfarande delta på söndag med bonussekunder från duathlonmomentet.

Om utomhusbassängen inte kan användas, t.ex. pga för låg vattenkvalitet, genomförs simmomentet i inomhusbassäng 25 m i Sporthallen vid tävlingscentrum. Våtdräkt är då ej tillåten. Start kl 16:30.

Om tävlande önskar avstå från simmomentet, meddela detta senast kl 16:00.


Söndag
Simning tas bort helt och jaktstarten börjar vid ingången till växlingsområdet. Tävlande skall då bära endast tävlingsdräkt och eventuellt armbandsur. Ingen annan utrustning får bäras såsom nummerlapp, glasögon, strumpor, skor, handskar eller dylikt, utan detta skall finnas vid respektive plats i växlingsområdet.