Kom och upplev rafflande tävlingar på Åsby Skantzenområdet den 27 och 28 maj. Du kan komma som publik eller delta som motionär eller bilda propagandastafettlag. På lördagen genomförs Riksmästerskap på sprintdistans och på söndagen Svenskt mästerskap i stafett.

Här finner du information om påverkade och avstängda gator under tävlingen, först sammanfattningsvis per dag och därefter mer specifikt för olika områden och gator.

Tillstånd från länsstyrelsen finns. Vi ber om överseende för eventuella störningar som detta kan orsaka.

Sammanfattning för lördag 27 maj

Avstängda gator
Hans von Kantzows väg 14.00-19.00
Industrigatan och Bruksgatan 14.30–18.00

Omledningar
Till Järnvägsgatan och järnvägsstationen kommer man under tiden 14.00-19.00 via Nygatan.

Påverkade gator
Olbergavägen 16.00 – 18.00. Särskild information delas ut till boende längs Bultfabriksgatan.
Eldsbodavägen 16.00 – 18.00. Särskild information delas ut till boende.
Gatorna på Lustigkulla och Gröndal. Särskild information delas ut till boende.
Häradsvägen fram till rondellen vid Trädgårdsgatan 16.00 – 18.00

Sammanfattning söndag 28 maj

Avstängda gator
Hans von Kantzows väg 09.00-13.30

Omledningar
Till Järnvägsgatan och järnvägsstationen kommer man under tiden 09.00-13.30 via Nygatan.

Påverkade gator
Gatorna på Gröndal. Särskild information delas ut till boende.

Nedan följer mer specifik information för olika gator och områden.

Eldsbodavägen
Hans von Kantzows väg kommer vara avstängd pga tävlingen mellan Slängarbacken och Sörkvarnsvägen enligt nedan
• Lördag mellan kl. 14:00 – 19:00.
• Söndag mellan kl. 09:00 – 13:30

På lördagen mellan klockan 16.00 och 18.00 kommer Eldsbodavägen vara påverkad av nämnda tävling. Var särskilt observanta på företrädesrätten vid avsmalningarna på Eldsbodavägen. De tävlande kommer där att cykla på cykelbanan norrut förbi de två avsmalningarna för att sedan återgå att cykla på vägbanan.
För Er som bor i området eller personer som ska besöka någon i området finns förstås fortfarande möjligheten att komma till och från boendet även om det kan komma att vara lite besvärligt pga ett flertal cyklister på vägen. Vänligen visa hänsyn!

Gröndal
Hans von Kantzows väg är avstängd lördag 14:00-19:00 samt söndag 09:00-13:30.
Nedre delen av Slängarbacken mellan Sveavägen och Kanalvägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik enligt nedan.

• Lördag 14:30-15:00, 16:15-17:00

Dessutom kommer det ske löpning på Kanalvägen inom Gröndalsområdet under lördagen och söndagen. Detta kommer att påverka men inte hindra framkomligheten med bil. Vi ber Er som bor på Kanalvägen att inte parkera på gatan då detta ytterligare påverkar framkomligheten för andra.
Under tiden det är avspärrat tar man sig till och från Gröndal via Sveavägen och Brunnsvägen.

Järnvägsgatan
Hans von Kantzows väg är avstängd lördag 14:00-19:00 samt söndag 09:00-13:30.
Under tiden det är avspärrat tar man sig till och från Järnvägsgatan och järnvägsstationen via Nygatan och tvärs cykelbanan där det kommer att finnas trafikvakter.

Lustigkulla
Nedre delen av Slängarbacken mellan Sveavägen och Kanalvägen; Sveavägen mellan Slängarbacken och Nylundsvägen; Nylundsvägen samt Kanalvägen mellan Slängarbacken och Nylundsvägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik enligt nedan.

• Lördag 27 maj 14:30-15:00, 16:15-17:00

För alla Er som bor i området eller personer som ska besöka Er finns förstås fortfarande möjligheten att komma till och från bostaden även om det kommer att ske via omledningar.

Under tiden det är avspärrat tar man sig till och från Lustigkulla via Åsvägen med infart från korsningen Bergslagsvägen/Slängarbacken. Ni som bor på de avstängda gatuavsnitten rekommenderas att parkera utanför ovan nämnda gator om ni planerar att åka hemifrån under dessa tider. Ingen parkering på gatorna!! Detta utgör en icke acceptabel risk för tävlingsdeltagarna.

Olbergavägen
Hans von Kantzows väg kommer vara avstängd pga tävlingen mellan Slängarbacken och Sörkvarnsvägen enligt nedan

• Lördag mellan kl. 14:00 – 19:00.
• Söndag mellan kl. 09:00 – 13:30

Under lördagen kommer Industrigatan och Bruksgatan vara helt avstängda kl. 14:30 och 18:00. Under samma tid kommer Olbergavägen från rondellen norr om centrum fram till Bruksgatan vara påverkad pga ovan nämnda tävling.

Under söndagen kommer Industrigatan vara helt avstängd kl. 09:30 och 12:00.

För alla Er som bor i området eller personer som ska besöka någon i området finns förstås fortfarande möjligheten att komma till och från dessa fastigheter även om det kan komma att vara lite besvärligt pga ett flertal cyklister på vägen. Vänligen visa hänsyn!