Motion – stafett

Loppet genomförs över distansen 400 m simning – 20 km cykling – 5 km löpning. En deltagare simmar, en cyklar och en springer. Växling mellan delsträckorna sker på anvisad plats i anslutning till växlingsområdet.

Loppen genomförs med drafting ej tillåten och tempocykel är tillåten.

Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler för triathlon tillämpas. Nya regler för 2024 anslås på anslagstavlorna.

KARTOR i PDF-format

Simning: 400 meter. Ett varv. Vattenstart i norra änden Skantzsjön. Vid låg vattentemperatur ersätts simningen med löpning.

Cykling: Ett varv a’ 20 km. Drafting ej tillåten.

Cykelsäkerhet:
1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
2. Väl fungerande bromsar krävs.
Kontrolleras vid incheckningen.

Löpning: Ett varv á 5000 m. Mestadels på icke asfalterad väg.

Officiell vätskelangning som passeras två gånger. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar där de olika banorna delar sig. Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Cykeletikett fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdets incheckning. Växlingsområdet kommer att hållas fritt från andra deltagare under pågående växling. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling.

Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavlorna senast en timme för respektive start.

Startplatsen är placerad i norra änden av sjön.

Uppvärmning i vattnet får endast i kanalen som mynnar i sjön.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning med chip runt vristen. 

Protest inlämnas till sekretariatet vid Sporthallen senast 15 minuter efter att berörd deltagare avslutat loppet.
Resultat anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Ej tävlingsklass – inget krav på tävlingslicens eller medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet.

Nummerlapp får ej bäras under simmomentet, ej heller vikas eller ändras på annat sätt. Nummerlapp skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till växlingsområdet. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet.

Tävlingsledningen kommer att bära orange tröj/väst med texten ”Hallsta Triathlon”. Domare bär svart väst. Övriga funktionärer bär gul väst. Observera att det inte är funktionärernas huvuduppgift att visa vägen.

Registrering och efteranmälan: Ingen efteranmälan på plats. Sista anmälan 2024-05-24.

Planering för låg vattentemperatur
Om temperaturen i Skantzsjön är under 12°C (effektiv vattentemperatur efter justering för låg lufttemperatur enligt reglemente) ersätts
simning i sjön ersätts med 2,5 km löpning (duathlon)

Hallstahammars kommun
Visit Hallstahammar