Age-group – tävlingsklass

Loppet genomförs över distansen 1500 simning – 40 km cykel – 10 km löpning.
För 80 år & äldre genomförs sprintdistans 750 m simning – 20 km cykling – 5 km löpning.

Bägge distanserna genomförs med drafting ej tillåten och tempocykel är tillåten.
Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler för triathlon tillämpas. Nya regler för 2024 anslås på anslagstavlorna.

KARTOR i PDF-format

Film över cykel- och löpbanorna:
Cykel Agegroup – 1 varv á 20 km. 2 varv för Olympisk distans, 1 varv för motionsdistansen
Löpning Agegroup – 1 varv á 5 km, gäller även för motionsdistansen

Simning: 1500 meter. Två varv á 750 meter för <80 år, ett varv för 80 år & äldre. Vattenstart i norra änden av Skantzsjön. Vid låg vattentemperatur ersätts simningen med löpning.

Cykling: Två varv á 20 km (80 år & äldre ett varv). Drafting ej tillåten.

Wheelstop i anslutning till växlingsområde/cykelvarvning.

Cykelsäkerhet – kontrolleras vid incheckning:
1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
2. Väl fungerande bromsar krävs.

Löpning: Två varv á 5000 m (80 år & äldre ett varv). Mestadels på icke asfalterad väg.
Officiell vätskelangning som passeras fyra gånger. Langningszon kommer att finnas. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar där de olika banorna delar sig. Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Priser: Fina hederspriser till 10 första damerna respektive herrarna totalt i age-group overall enligt särskild modell. Dessutom hederspriser vinnaren i respektive åldersklass.

Cykeletikett fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdets incheckning. Växlingsområdet kommer att hållas fritt från andra deltagare under pågående växling. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling.

Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavlorna senast en timme för respektive start.

Startplatsen är placerad i norra änden av sjön.

Uppvärmning i vattnet får endast i kanalen som mynnar i sjön.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning med chip runt vristen. 

Protest inlämnas till sekretariatet vid Sporthallen senast 15 minuter efter att berörd deltagare avslutat loppet.
Resultat anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Samtliga deltagare i tävlingsklasserna skall ha giltig tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet.
Endagslicens kan lösas i samband med nummerlappsutdelningen.

Nummerlapp får ej bäras under simmomentet, ej heller vikas. Nummerlapp skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till växlingsområdet. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet.

Tävlingsledningen kommer att bära orange tröjor med texten ”Hallsta Triatlon”. Domare bär svart väst. Övriga funktionärer bär gul väst. Observera att det inte är funktionärernas huvuduppgift att visa vägen.

Registrering och efteranmälan: Ingen efteranmälan på plats. Sista anmälan 2024-05-22.

Planering för låg vattentemperatur
Om temperaturen i Skantzsjön är under 12°C (effektiv vattentemperatur efter justering för låg lufttemperatur enligt reglemente) sker följande:
Simning i sjön ersätts med 5 km löpning (duathlon)

Hallstahammars kommun
Visit Hallstahammar