SM-stafett söndag 28 maj

Åldersklass: 14 år och äldre
Loppet genomförs över distansen 280 m simning – 6,6 km cykling – 1.75 km löpning.

Kartor över banorna i PDF-format

YouTube: cykling (obs, delvis samma som Supersprint-banan) – löpning

Loppet genomförs med drafting tillåten och tempocykel är inte tillåten.
Clip on-båge på cykelstyret är inte längre tillåtna vid drafting.

Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler för triathlon tillämpas. Nya regler för 2023 anslås på anslagstavlorna.

Simning:
Sträcka ett: 300 meter rak längd. Start vid bryggan utanför Åsby hotell och konferens.
Sträcka två tre och fyra:  Start i kanalmynningen i höjd med målgången. 270 meter.
Vid låg vattentemperatur ersätts simningen med löpning

Cykling: Två varv á 3.5 km, totalt 7 km.
Deltagarna ansvarar själva för att man hittar runt banan och genomför rätt antal varv. Ingen langning under cykelmomentet. Två 180° vändpunkter per varv utöver vändpunkten vid varvning. Cykelbanan kommer vara markerad med skyltar.

Cykelsäkerhet:
1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
2. Väl fungerande bromsar krävs.
Dessa kontrolleras vid incheckningen.

Löpning: Ett varv 1750 m.

Löpningen delar sig vänster / höger där målrakan börjar. Sträcka ett, två och tre viker där höger för växling till nästa deltagare. Deltagarna ansvarar själv för att man hittar runt banan.

Priser: SM-plakett till de tre bästa lagen.

Cykeletikett
 fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdets incheckning. Växlingsområdet kommer att hållas fritt från andra deltagare under pågående växling. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling.

Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavlorna senast en timme för respektive start.

Startplatsen är placerad utanför Åsby Hotell.

Uppvärmning i vattnet får endast ske fram till 5 minuter före första start/växling.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten/växling.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning inklusive splittider.

Protest inlämnas till sekretariatet vid Sporthallen senast 15 minuter efter att berörd deltagare avslutat loppet.

Resultat
 anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Samtliga tävlande skall ha giltig tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Endagslicens kan lösas i samband med nummerlappsutdelningen.

Nummerlapp får ej bäras under simmomentet, ej heller vikas. Nummerlapp skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen. OBS: Det är obligatoriskt med nummerlapp för alla deltagare i laget. Tävlingsdräkt med namn ersätter EJ nummerlapp.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till växlingsområdet. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet.

Registrering och efteranmälan: Ingen efteranmälan på platsLaguppställning skall lämnas senast i samband med nummerlappsutdelning senast 1,5 timmar före start. Hämta gärna mall för laguppställning (PDF).

Det går bra att delta i tävlingen med ett lag där alla inte är från samma klubb, men resultatet räknas då inte in i det Svenska Mästerskapet.